Brukerhåndbok for RS Aktiv Nødknapp

Denne brukerhåndboken hjelper deg med å sette opp RS Aktiv Nødknapp raskt og enkelt. Det er veldig viktig at du følger oppstartsprosedyrene og leser «Dette må du sette seg inn» før du tar i bruk enheten.

Slik setter du opp enheten

Last ned RS SafeTrx appen og registrer en konto. Søk etter RS SafeTrx på App Store, iTunes eller Google Play. Når den er lastet ned, registrerer du en konto eller logger inn med en eksisterende RS Safe Trx konto. Pass på at du har lastet ned den nyeste versjonen av RS SafeTrx Android eller iPhone app.

Du kan registrere nødknappen på to forskjellige måter:
1. Med QR kode
2. Med unik ID
Begge finnes på undersiden av esken til nødknappen.
1. Logg inn på RS SafeTRX på iPhone eller Android App. Gå til min profil i menyen på sidefeltet. Velg «Administrer enheter».
2. Bruk QR-kodeskanneren til å skanne QR-koden på utsiden av boksen.
(Merk at RS SafeTRX android app krever at «Barcode scanner app» skal skanne QR koden. Når du blir bedt om å installere, velg «Ja» for å innstallere fra Google Play-butikken og gå tilbake til RS SafeTRX-appen for å skanne QR-koden)
3. Skriv inn en beskrivelse i «Navn på min enhet» og klikk «Lagre varslingsenhet» for din egen referanse.
4. Hvis nødknappen blir aktivert vil Nokas som er vår førstelinje, prøve å ringe deg eller pårørende som du har registrert i SafeTRX appen. Vi anbefaler at du legger til Nokas telefonnummer (815 00 820) i dine kontakter på telefonen.
1. Logg inn på RS SafeTRX iPhone eller Android app. Gå til «Min profil» i menyen på sidefeltet. Velg «Administrer varslingsenhet».
2. Velg «Legg til enhet» (Enhets-ID).
3. Skriv inn «Enhets-ID». Enhets-ID er de seks sifrene som står etter RSSW- på undersiden av boksen.
4. Skriv inn en beskrivelse i «Min enhets navn» og klikk «Lagre varslingsenhet» for egen referanse.
5. Hvis nødknappen blir aktivert vil Nokas som er vår førstelinje, prøve å ringe deg eller pårørende som du har registrert i SafeTRX appen. Vi anbefaler at du legger til Nokas telefonnummer (815 00 820) i dine kontakter på telefonen.
Redningsselskapet anbefaler at batteriet alltid testes før bruk.
Du kan kontrollere gjenværende batterinivå ved trykke på alarm knappen i 1 sekund.
– Hvis lampen lyser BLÅTT – indikerer det at batteristrømmen er på over 80 %.
– Hvis lamper hyser RØDT – indikerer det at batteristrømmen er på under 80 %.
Test gjerne både på/av knappen og alarmknappen med eventuelt de hanskene du vil bruke under aktiviteten.
En signaltest skal gjøres før første gangs bruk og deretter årlig. Enheten treger ikke GPS for å gjøre en test, så kan derfor også gjøres innendørs.

OBS!!! TESTING AV NØDKNAPP MÅ GJØRES SOM BESKREVET UNDER! Nødknappen er aktivert, så ved feiltesting vil det sendes en nødmelding. Det er derfor viktig med registrering i RS SafeTRX slik at vi kan få tak i deg og eventuelt unngå å sette i gang en større unødvendig redningsaksjon.

SLIK TESTER DU ENHETEN:
Hvis du har flere enheter tilknyttet samme RS SafeTRX konto, kan du identifiserer hver enhet ved hjelp av «Kontroll enhet» i appen. Funksjonen kan også brukes til å teste at hver enhet er på nett og fungerer. Testen er ikke avhengig av GPS, da kun GSM testes.
Slik gjør du:
1. Slå på RS Aktiv Nødknapp (eller slå av og på igjen hvis den allerede er på). OBS! Testen kan bare utføres innen 2 minutter etter at nødknappen er påslått.
2. Logg inn i RS SafeTRX og gå til «Min profil» under meny. Velg «Administrer varslingsenhet» og velg den enheten du vil sjekke.
3. Velg så «Sjekk varslingsenhet». Innen ett minutt vil lyset blinke BLÅTT i ca 10 sekunder.
4. Dersom lyset ikke blinker
– Sjekk at enheten har nok batteri,
– Sjekk at enheten er innenfor dekningsområdet (GSM signaler)
– Prøv å slå enheten av og på igjen.
– Hvis enheten fortsatt ikke lyser, ta kontakt med kundeservice: post@rs.no eller
98706757.

Dette må du sette deg inn i

Du skal kun trykke på Nødknappen når du er i en reell nødsituasjon. Definisjonen av nød er når det er umiddelbar fare for liv og helse. Når du trykker på nødknappen går meldingen til offentlige tjenester. I en nødsituasjon er det person(er) som er i fokus, berging av utstyr vil derfor ikke bli prioritert.
VIKTIG! Hvis du har et RS Aktiv Medlemskap og trenger assistanse må du kontakte oss på telefon 02016.
Alarmen må ha tilgang til GPS-dekning og GSM 2G for å sende alarm. Den vil derfor ikke fungere innendørs, under brygge eller i en hule.

1. Forsikre deg først om at nødknappen er påslått. Den går nå i dvalemodus og vil bruke lite batterikapasitet. Enheten har standbytid i 8 dager.
2. Deretter aktiveres nødknappen ved at du trykker med flat finger UNDER lyspunktet i midten av nødknappen i tre (3) sekunder.
3. Når alarmen er aktivert, venter enheten til den har en GPS-posisjon før den sender nødsignalet.
4. Et rødt lys vil nå begynne å blinke, og dette indikerer at alarmen er løst ut.
5. Signalet vil sendes hvert 2. minutt til det er mottatt og bekreftet.
6. Når alarmen er mottatt og bekreftet vises et konstant BLÅTT lys. Det vil sendes et varsel om posisjon hvert 10. minutt. På fullt batteri vil varsel sendes i opptil 4 timer.

Gjennom øving på batteritest, vil du også bli drillet i å utløse alarmen.
Hvis du ved en feil har aktivert alarmen, kan du deaktivere på følgende måte:
1. Slå av RS Aktiv Nødknapp ved å trykke inn «På-knappen» på siden av enheten til lyset forsvinner.
2. Slå på enheten igjen ved holde inne «På-knappen». Dette nullstiller alarmen. Du bør da snarest ringe Nokas på telefon 815 00 820. Oppgi ditt telefonnummer som er registrert i Safe TRX og/eller bruk kodeord RS Aktiv Nødknapp.
3. Hvis Nokas har mottatt alarmen, vil de prøve å ringe eller dine pårørende som du har oppført i SafeTRX. Denne oppkalling
RS Aktiv Nødknapp inneholder et oppladbart 300mAh lithium polymer batteri. Det har standbytid på 8 dager og sender stedsoppdateringer i minst 4 timer på fullt batteri når alarmen er aktivert. Batteriets levetid er 2 år og kan ikke skiftes ut. Enheten bør være tørr og må lades opp i romtemperatur. Batteriets kapasitet kan være redusert under +10 grader.
Alt som har vært i saltvann bør vaskes i ferskvann etter bruk.

Etter bruk må:
– Nødknappen tas ut av armbåndet og begge delene må vaskes i lunket ferskvann.
– Tørk delene godt av etterpå
– Må oppbevares tørt

Armbåndet bør ikke oppbevares sammen med andre produkter av silikon, gummi eller neopren. Det er usannsynlig at alarmknappen vil utløse seg når den er innendørs fordi den trenger GPS-signaler.

OBS! Nødknappen må være avslått under transport.
Se Telenors dekningskart: klikk her
Med unntak av vestsiden av Moskenes i Lofoten er norskekysten godt dekket, men lokal dekning kan variere. Blant annet kan dekningen under brygge, tett inntil fjell og store skjær være dårlig. Med bruk av RS Aktiv Nødknapp vil du få tilbakemedling (blått lys) om at signalet har gått igjennom eller ikke.

Har du noen spørsmål utover dette kan du ta kontakt med kundeservice på 98706757 eller på post@rs.no

Dette er greit å vite

1. RS Aktiv Nødknapp med armbånd
2. USB Ladekabel
3. På undersiden av boksen er det et ID-nummer og QR kode som du trenger for å koble enheten opp mot SafeTRX.
4. Vi anbefaler å beholde boksen for oppbevaring og eventuell retur.
RS Aktiv Nødknapp kan bare kobles til èn (1) RS SafeTRX konto om gangen. Hvis du ønsker å endre RS SafeTRX kontoen som RS Aktiv Nødknapp er koblet til, må du koble enheten fra før du kobler den til en ny konto.
MERK! Vennligst skriv den RSSW ID-nummeret slik at RS Aktiv Nødknapp kan kobles til en ny RS SafeTRX konto.
For å koble fra enheten fra din RS SafeTRX konto:
1. Bruk RS SafeTRX brukernavn og passord, logg på RS SafeTRX iPhone eller Android app.
2. Gå til «Min profil» i sidemenyen og velg «Administrer enheter».
3. Velg RS Aktiv Nødknapp som du vil koble fra din RS SafeTRX konto. Ta opp RSSW-enhets-ID nummeret da dette vil være nødvendig for å koble fra.
NB! Hvis du har mistet esken med nummeret på, ta kontakt med vårt kundesenter.
4. Velg «Slett varslingsenhet» og trykk på «Ok» som bekrefter at du ønsker å koble fra denne enheten fra din RS SafeTRX konto. Skjermbildet «Administrer enheter» vises ikke lengre på appen og den er nå tilgjengelig for å være tilknyttet en annen RS SafeTRX konto.
1. Når du har aktivert nødknappen, vil et rødt lys begynne å blinke. Dette indikerer at alarmen er løst ut. Det vil sendes et varsel om posisjon hvert 10. minutt. På fullt batteri vil varsel sendes i opptil 4 timer.
2. Alarmen vil først sendes til Nokas som er vår førstelinje. Du vil få bekreftelse om at alarmen er mottatt ved at et konstant BLÅTT lys på nødknappen.
3. Nokas vil via SafeTRX finner ut hvem og hvor du er, og vil først prøve å kontakte deg eller pårørende som du har oppført i SafeTRX.
4. Hvis Nokas ikke får kontakt eller ikke år tilbakemelding om at du er trygg, melder de fra til offentlig redningstjeneste (HRS).
5. Offentlig redningstjeneste vil da sette inn nødvendige ressurser for å hjelpe deg. Dette kan være redningsskøyte, redningshelikopter eller andre fartøy.
Fest den magnetiske USB-kabelen til ladelåsen på baksiden av enheten. Festepunktene er magnetiske, så la enheten ligge helt i ro under opplading. Enheten bør være tørr og må lades opp i romtemperatur. Batteriets kapasitet kan være redusert under +10 grader.
Ta kontakt med kundeservice på 98706757 eller på post@rs.no og gi beskjed om kansellering av abonnement.
Nødknappen skal kastes i spesialavfall.
Batteri:
– Batteri kapasitet: 300 mAh.
– Standby tid: 8 dager
– Core type: Gel polymer
– Input strøm: 25mA(TYP)
– Input spenning: DC5.0V
– Batteriets levetid: 2 år, kan ikke skiftes ut

Intern konfigurasjon:
– Control Chip: ZTE MG2618
– Location chip: MTK 3333

Kommunikasjon
– Kommunikasjonsnettverk: GSM900/18000
– Posisjonering: GPS

Andre parametere
– Temperaturtolereanse: -10 grader til +50 grader
– Vannmotstand: IPX7
Henvendelser om produktet kan sendes til post@rs.no eller på tlf. 987 06757
Informasjon i denne Brukerhåndboken om RS Aktiv Nødknapp, dets aktivering, funksjon og bruk, er gitt under forutsetning av at brukerne utøver sunt skjønn og alminnelig gode ferigheter til sjøs. Ferdsel til sjøs kan være farlig, og man har selv et ansvar for å vurdere vær og andre forhold, forberede seg forsvarlig og sikre seg med annet relevant utstyr. RS Aktiv Nødknapp er ment som et supplerende hjelpemiddel for å varsle i en nødsituasjon. Enheten og telesystemene som støtter den er sårbare, og det vil alltid være en risiko for at kontakt mellom mobilenheten og de globale posisjoneringssystemene ikke kan oppnås eller opprettholdes. I nødstilfeller bør man derfor ikke stole utelukkende på denne enheten og informasjonen som følger den, men man må søke informasjon og hjelp også fra andre tilgjengelige kilder. Redningsselskapet kan ikke garantere uavbrutt tilkobling mellom mobilenheten (nødknappen) og de globale posisjoneringssystemene. Redningsselskapet påtar seg intet ansvar dersom RS Aktiv Nødknapp ikke fungerer i en nødsituasjon.