Medlemsbetingelser

Forutsetninger for fri assistanse:

 • Retten til tre timers fri assistanse gjelder for den personen medlemskapet er registrert på.
 • Vi vil alltid hjelpe deg, men dersom du har utvist særskilt uaktsomhet kan hele eller deler av assistansekostnaden bli belastet deg.
 • Du har rett til assistanse i alle farvann som er tilgjengelig for den lokale redningsskøyta.
 • Assistanse vil bli gitt med de til enhver tid tilgjengelige ressurser.
 • Du har rett til inntil tre gratis assistanser innenfor hvert medlemsår. Ytterligere assistanser vil bli fakturert til medlemstakst per påbegynte time.

Hva dekker ikke medlemskapet:

 • Assistanse utført av andre fartøyer/selskaper dekkes ikke av medlemskapet, med mindre annet er avtalt.
 • Dykking og/eller heving av materielle verdier omfattes ikke av medlemsfordelene.
 • Det er opp til skipsfører på den lokale redningsskøyta om det er forsvarlig å berge materielle verdier. Med materielle verdier menes kajakk, kite, seilbrett o.l.

Når gjelder medlemskapet:

 • RS Aktiv medlemskap gjelder i ett år fra den dagen det er betalt og fornyes automatisk hvert år til medlemskapet sies opp.

Ansvar ved assistanse:

 • Vi fraskriver oss alt ansvar for tap av enhver art som følge av skade på det fartøy som assisteres, på dets besetning eller passasjerer eller for øvrig i forbindelse med assistansen, uansett årsak og selv om Redningsselskapet eller redningsskøyta kan klandres for skaden. Ansvarsfraskrivelsen gjelder også for den eller de vi eventuelt samarbeider med i forbindelse med assistansen. Redningsselskapet er uten ansvar for krav fra tredjemann mot den assisterte og den assisterte skal holde Redningsselskapet skadesløs for eventuelle krav mot Redningsselskapet fra tredjemann.
 • Dersom Redningsselskapet formidler kontakt med samarbeidspartnere eller andre, er vi uten ansvar for eventuelle feil eller forsømmelser fra disse.
 • Ved hendelser utenfor vår kontroll (force majeure) som medfører at vi ikke kan hjelpe deg, er vi uansett ikke ansvarlig eller erstatningspliktig. 

Annet:

 • Redningsselskapet forbeholder seg retten til å endre medlemskontingenten og/eller de generelle medlemsvilkårene uten forutgående varsel.
 • RS Nødknapp, som er et tilleggsprodukt til RS Aktiv Medlemskap, benytter SIM-kort for å dele posisjon for varsler og er dermed avhengig av mobildekning. Redningsselskapet er ikke ansvarlig for mobildekning og er ikke erstatningsansvarlig dersom varsel ikke formidles grunnet manglende mobildekning.

Behandling av personopplysninger

Redningsselskapet er underlagt lov om behandling av personopplysninger. Personopplysninger innhentes, behandles og oppbevares i henhold til denne. Medlemmer i RS Aktiv eller personer som har registrert sitt utstyr i RS Aktiv Register kan lese mer om Redningsselskapets retningslinjer for personvern.

Angrerett:

Dersom du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med medlemskapet du har tegnet hos oss, kan du benytte deg av angreretten. Denne gir deg rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter at du har opprettet medlemskapet. Du vil da få tilbakeført alle dine kostnader ved kjøpet (eventuell returporto må bæres av kunden).

Kansellering av medlemskap kan gjøres på en av følgende måter: