Ett trykk og hjelpen er på vei

Nødknapp er utsolgt, og vi har ingen nye i bestilling siden klokken SafeTrx Active er lansert. SafeTrx har nå utviklet en unik sikkerhetsklokke kalt SafeTrx Active, i samarbeid med SONY. Dette er en sikkerhetsklokke og sporingsenhet, som er kvalitetssikret av Redningsselskapet.

Det er ikke alltid praktisk for kitere, surfere, svømmere og padlere å ta med seg mobiltelefon eller VHF-radio til sjøs. Derfor har Redningsselskapet utviklet et lavterskel tilleggsprodukt til andre varslingsmetoder som skal gi økt sikkerhet for sjøens myke trafikanter, RS Aktiv Nødknapp. Den er lett, rimelig og enkel å bruke.

Nødknappen er festet i et armbånd som du kan ha rundt håndleddet eller festes til vesten. Hvis det skulle oppstå en nødsituasjon, er det svært enkelt å trykke på nødknappen. Du får bekreftelse på at nødsignalet er mottatt hos offentlige myndigheter og at hjelpen er på vei. Offentlig redningstjenester kan se din nøyaktige posisjon og at du er i nød. Så vil de sende den raskeste og mest hensigsmessige redningsressurs, som redningsskøyte, redningshelikopeter eller andre.

Slik fungerer RS Aktiv Nødknapp

1. Send nødmelding

Skru på enheten før du skal padle, kite eller surfe. Hvis en nødsituasjon skulle oppstå til sjøs, holder du nødknappen inne i tre sekunder. Signallyset vil nå blinke rødt.

2. Bekreftelse

Når nødmeldingen er mottatt bekreftes dette ved at signallyset på nødknappen blinker blått.

3. Hjelpen kommer

Redningsmannskapet lokaliserer deg ved hjelp av nødknappens GPS-posisjonering. Posisjonen din oppdateres jevnlig.

VIKTIG!
Når du aktiverer nødsignalet på RS Aktiv Nødknapp oppfatter nødetatene dette som at du er i nød og vil bruke resurssene som trengs for å redde deg så fort som mulig. Det er viktig at du ikke aktiverer den uten at det faktisk er en nødsituasjon.
Nødknappen er serfifisert IPX7, dvs vanntett i forbindelse med overflatebruk og må vaskes godt med ferskvann etter bruk. Nødknappen trenger både GPS og GSM for at den skal fungere.
LES BRUKERMANUALEN GODT!

Du kan deaktivere nødsignalet ved å skru enheten av og på.