Ett trykk og hjelpen er på vei

Padlere, kitere og surfere tar ikke alltid med seg mobiltelefon eller VHF-radio til sjøs. Og hvis mobilen eller VHF-radioen er med, kan det være vanskelig å ta i bruk hvis det skulle oppstå en nødsituasjon. Nettopp derfor har Redningsselskapet utviklet et tilleggsprodukt som skal gi økt sikkerhet for sjøens myke trafikanter: RS Aktiv Nødknapp. 

Nødknappen er formet som en klokke som du kan feste rundt håndleddet. Hvis det skulle oppstå en nødsituasjon, er det svært enkelt å trykke på nødknappen  på klokken. Du får bekreftelse på at nødsignalet er mottatt og at hjelpen er på vei. 

Slik fungerer RS Aktiv Nødknapp

1. Send nødmelding

Skru på enheten før du skal padle, kite eller surfe. Hvis en nødsituasjon skulle oppstå til sjøs, holder du nødknappen inne i tre sekunder. Signallyset vil nå blinke rødt.

2. Bekreftelse

Når nødmeldingen er mottatt bekreftes dette ved at signallyset på nødknappen blinker blått.

3. Hjelpen kommer

Redningsmannskapet lokaliserer deg ved hjelp av nødknappens GPS-posisjonering. Posisjonen din oppdateres jevnlig.

Du kan kjøpe RS Aktiv Nødknapp hvis du har et av følgende medlemskap i Redningsselskapet: RS Aktiv Medlem, Totalmedlem eller Totalmedlem Pluss.

VIKTIG! Når du aktiverer nødsignalet på RS Aktiv Nødknapp oppfatter nødetatene dette som at du er i nød og vil bruke resurssene som trengs for å redde deg så fort som mulig. Det er viktig at du ikke aktiverer den uten at det faktisk er en nødsituasjon.

Du kan deaktivere nødsignalet ved å skru enheten av og på.

Klikk her for fullstending brukerhåndbok