Aktiv og trygg til sjøs

Aktiv og trygg til sjøs.

Stadig flere oppdager gleden ved padling, kiting og surfing. Med RS Aktiv kan du som utøver være trygg på at hjelpen kommer hvis det skulle oppstå en nødsituasjon.

Ingen skal drukne

Gjennom våre medlemmer og givere har Redningsselskapet reddet liv og berget verdier til sjøs i over 130 år. De siste seks årene har antallet kajakker i Norge mer enn doblet seg – fra 80 000 til 170 000. Samtidig øker antallet utøvere av andre vannsportaktiviteter – som for eksempel kiting, SUP, svømming, windsurfing og surfing.

Det gleder oss at flere og flere bruker sjøen som en arena for sport og fritid. Gjennom RS Aktiv tar vi sjøens myke trafikanter på alvor, slik at vi kan være til stede for alle på sjøen og sørge for at ingen skal drukne.

Testimonial Author
«Endelig kan jeg seile alene uten å være engstelig for å ikke få hjelp hvis uhellet er ute. Dessuten er det lettere å holde fokus på treningen når jeg vet jeg er trygg.»
Oda Johanne Stokstad Brødholt – Windsurfer – 2 x Freestyle Vice World Champion

Slik fungerer Nødknappen

1. Send nødmelding

Skru på enheten før du skal padle, kite eller surfe. Hvis en nødsituasjon skulle oppstå til sjøs, holder du nødknappen inne i tre sekunder. Signallyset vil nå blinke rødt.

2. Bekreftelse

Når nødmeldingen er mottatt bekreftes dette ved at signallyset på nødknappen blinker blått.

3. Hjelpen kommer

Redningsmannskapet lokaliserer deg ved hjelp av nødknappens GPS-posisjonering. Posisjonen din oppdateres jevnlig.

Spørsmål og svar

RS Aktiv er et nytt tilbud fra Redningsselskapet for sjøens myke trafikanter. De siste 6 årene har det vært en dobling i antall kajakker i Norge. Vi vil være til stede for alle på sjøen. RS Aktiv består at et medlemskap, en nødknapp og utstyrsregistrering.
RS Aktiv er for sjøens myke trafikanter. VI definerer myke trafikanter som alle som er på sjøen uten motorisert farkost, f. eks. padlere, kitere, svømmere, surfere og alle andre som ferdes på sjøen.
Vi er avhengig av våre medlemmer for å være til stede og redde liv på sjøen. Ved å være RS Aktiv medlem bidrar du ikke bare til at du selv får assistanse, men også til vår nullvisjon om at ingen skal drukne.
Mobiltelefon eller VHF-radio kan være vanskelig å bruke i en nødsituasjon. Vi har utviklet et tilleggsprodukt som skal gi økt sikkerhet for sjøens myke trafikanter. Det er svært enkelt å trykke på nødknappen, og du får bekreftelse på at nødsignalet er mottatt.
Hvert år iverksettes mange redningsaksjoner fordi det blir funnet tomme kajakker eller andre fartøy uten noen form for merking. Merking av fartøy gjør at fartøyet kommer tilbake til rettmessig eier og at det unngås unødvendige redningsaksjoner.

RS × Varsity Headwear

Nyhet – RS og Varsity Headwear har utviklet en unik caps skreddersydd for båtfolk og padlere.