Kjøpsvilkår

1. Salgsbetingelser

Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer, produkter og tjenester fra vår butikk til forbrukeren. Vilkårene utgjør sammen med din bestilling et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Dette bekreftes med en ordrebekreftelse.
For å kunne handle i vår butikk må du ha fylt 18 år. Vi leverer kun til fastlands-Norge.
Dersom du er usikker på lovverk, er forbrukerkjøp regulert i:

Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

a. Parter

Selger:
Informasjon om selger og kontaktinformasjon vil du finne i RS Aktiv, samt eventuelle «Om oss» sider, kvitteringer og ordrebekreftelser og blir i det følgende benevnt «oss» eller «vi».

Kjøper:
Den person som er oppgitt som kjøper med personalia i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

b. Gjennomføring av kjøp i RS Aktiv

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter (rekkefølge kan avvike avhengig av salgskanal):

c. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss på vår server via bestillingsløpet. Vi er forpliktet og bundet til din bestilling så fremt den ikke avviker fra våre tilbud, priser, markedsføring eller annen måte uhensiktsmessig benyttes. Du har rett til å fratre dine forpliktelser i henhold til lov om angrerett. Ved mottak av din bestilling vil vi bekrefte ordre automatisk. Vi ber deg lese igjennom ordrebekreftelsen nøye for å forsikre deg om at den er i henhold til din bestilling. Du vil få en kvittering ved forsendelse av varer automatisk eller vedlagt i pakken avhengig av oppgjørsform.

d. Opplysninger gitt i RS Aktiv

Det vil alltid være et mål at alle opplysninger gitt av oss er korrekte og at all informasjon er i henhold til de faktiske forhold. Vi må imidlertid ta forbehold om skrivefeil, trykkfeil eller feilaktig prising. Dette kan i ytterste konsekvens resultere i at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen gitt i nettbutikk eller markedsføring. Du vil få muligheten til å akseptere eventuelle nye oppdaterte tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

e. Priser

Alle priser (med unntak av registrering som er fritatt for merverdiavgift) er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

f. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom tilgjengelige oppgjørsformer (som kredittkort og Vipps eller annet). Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Ved kansellering vil beløpet vi har reservert fjernes. Vær oppmerksom på at hverken reservasjon eller tilbaketrekking av reservasjon vil fremkomme på din kontoutskrift. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen.

g. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte som er beskrevet i vilkår for forsendelse og retur. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

h. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart som mulig undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

i. Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist etter forbrukerkjøpsloven.
Ta kontakt med Redningsselskapets kundeservice ved evt. reklamasjon: post@rs.no eller på telefon: 987 06757

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig lengre enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. k.

j. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

k. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.

Vi gjør også oppmerksom på at monterte og skreddersydde produkter ikke byttes, da disse vil være personlig tilpasset brukeren. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema og kopi av ordrebekreftelse eller faktura. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

l. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.

Vi i Redningsselskapet verner om dine personopplysninger og vil behandle dem i tråd med de nye personvernreglene og dine samtykker.

m. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

n. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

o. Salgsforbehold.

Vi tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider eller markedsføring.

2. Betaling, sikkerhet og personvern

Her finner du viktig informasjon om betaling og personvern.

a. Betaling

Vi bruker betalingsformidlere som leverer trygge, sikre og stabile løsninger. Vi bruker sikkerhetsstandard Netaxept.
Netaxept garanterer for sikkerheten til dine data. Netaxept lagrer dine personlige opplysninger i en database beskyttet med brannmurer. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger eller kredittkortnummer. Netaxept benytter Secure Socket Layer (SSL) ved overføring av personlig informasjon. SSL lager en sikker (kryptert) forbindelse mellom din maskin og Netaxept. På denne måten kan informasjonen overføres trygt uten at uvedkommende kan lese den underveis.

b. Personvern og sikkerhet

Du må oppgi nødvendig personopplysninger som kunde for å handle hos oss. Dette slik at vi skal ha tilstrekkelig informasjon til å gjennomføre oppgjør og forsendelse av varer. Du kan bli bedt om å registrere deg. Når du har registrert deg, er det raskere og enklere for deg neste gang du skal handle. Din personlige informasjon lagres (ikke betalingsinformasjon), slik at du slipper å skrive inn dette ved neste handel.

Detaljer som kortopplysninger og passord blir kryptert og oppbevart så lenge det er nødvendig for vår kundeoppfølging, minimum ut garanti- og reklamasjonstiden.

c. Annen informasjon

I tillegg til den informasjonen du legger inn hvis du registrerer deg som kunde hos oss, vil vi kunne se:

Opplysningene anvendes kun internt i forbindelse med eventuell statistikk, løsningsforbedring og teknisk drift av løsningen

d. Andre aktører

Vi benytter en nettside er levert av Dekode (www.Dekode.no) og Dekode har tilgang til dine trafikkdata, persondata og kjøpsdata. Dekode vil aldri tilgjengeliggjøre disse opplysningen til andre parter, med unntak av på oppfordring av myndigheter ved anmeldte lovbrudd.

3. Nødalarm

Når nødknappen blir utløst, ansees dette som et reelt nødsignal. Nødvarselet vil bli behandlet av den norske offentlige redningstjenesten, koordinert av Hovedredningssentralen Sør eller Nord. Sentralene har det overordnede koordineringsansvaret for all sjø-, luft og landredningstjeneste.
Dersom nødalarmen er falsk eller ikke lenger kan ansees som en nødsituasjon, plikter man, hvis mulig, og umiddelbart ta kontakt med HRS for å avlyse redningsaksjonen på telefon 120.