RS Aktiv Utstyrsregister medlemsbetingelser

RS Aktiv Utstyrsregister er en del av Redningsselskapets Småbåtregister.

Småbåtregisteret er underlagt Lov om behandling av personopplysninger.

Personopplysninger innhentes og oppbevares i henhold til denne. Småbåtregisteret innhenter og behandler kun personopplysninger som er nødvendige for Småbåtregisterets virksomhet, herunder identifisering av båter som er kommet på avveie.

Utlevering av opplysninger

Politi og lensmannskontorer, Tollvesenet, Hovedredningssentralen Nord og Sør, sjøfarts- og havnemyndigheter, forsikringsselskaper og redningsskøytene har tilgang til registeret døgnet rundt. Båtforeninger har døgnkontinuerlig begrenset tilgang.

Privatpersoner får informasjon om eiers navn og poststed ved å spørre på en identifiserbar båt. Man får også opplyst om båtmerket og typebetegnelsen på den aktuelle båten. Du kan sende SMS med kode REGNR til 2366 (koster 3 kr ). Eksempel: REGNR ABC123

Dine rettigheter

Du har innsynsrett på opplysninger som gjelder deg og dine eierforhold, i henhold til personopplysningsloven. Du kan kreve å få rettet opplysninger som er feil.

Samtykke

Registrering i Småbåtregisteret er frivillig. Gjennom registreringen i Småbåtregisteret samtykker du i at dine personopplysninger behandles og utleveres slik det går fram av det som er beskrevet ovenfor.

Egenerklæring

Jeg bekrefter at jeg er eier av farkosten som registreres, og at opplysningene som er gitt Småbåtregisteret er korrekte og fullstendige. Jeg er klar over at uriktige opplysninger vil kunne medføre at båten ikke registreres eller at allerede foretatt registrering kanselleres.